Archiwa tagu: adres IP

Wyrażenia regularne C# Regex

Nie chce powielać artykułów znajdujących się już w polskiej sieci dotyczącej wyrażeń regularnych. Dodam jedynie kilka przykładowych.

Na początek co jest wymagane (trochę kodu za pomocą którego testowałem wyrażenia:

 

Co przyjmuje

Tekst wejściowy

Wyrażenie regularne

ciąg znaków a lub b występujących co najmniej raz aaabababbabbba
a
b
^+[a|b]$
kod pocztowy 00-001 ^[0-9]{2}\-[0-9]{3}$
pesel 01234567890 ^[0-9]{11}$
e-mail a@a.pa
aaa@a0.pl
000@a.pl
^[0-9 | a-z | _ | -]+@[0-9 | a-z | _ | -]+\.[a-z]{2,3}$
godzina w formacie PL
hh:mm
00:00
23:59
^[0-2][0-9]:[0-5][0-9]$
rok tylko przyszły tego stulecia 2011
2998
^2[0-9]{3}$
miesiąc od 01 do 12 12
01
^(0[1-9])|(1[0-2])$
dzień od 01 do 31 01
31
^(0[1-9])|([1-2][0-9])|(3[0-1])$
data yyyy-mm-dd 2011-12-23 ^(2[0-9]{3})\-((0[1-9])|(1[0-2]))-((0[1-9])|([1-2][0-9])|(3[0-1]))$
data yyyy.mm.dd 2011.12.25 ^(2[0-9]{3})\.((0[1-9])|(1[0-2]))\.((0[1-9])|([1-2][0-9])|(3[0-1]))$
adres IP 192.168.255.255 ^\b(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.(25[0-5]|2[0-4][0 -9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\b$
numer telefonu komórkowego 123-123-123
123456789
^([0-9]{9})|(([0-9]{3}-){2}[0-9]{3})$
Imię Nazwisko Alicja Kot ^[A-Z][a-z]{2,}\s[A-Z][a-z]{2,}$
Imię Ala ^[A-Z][a-z]{2,}$

Może jeszcze kiedyś dodam kilka przykładowych wyrażeń.

Dla IP pożyczyłem wyrażenie z Piotrosz | Wyrażenia regularne – ściągawka