SQL Server 2008 i restore database

SQL server agent -> musi być uruchomiony
W MSSQL w zakładce service, filestream zaznaczyć opcje

restore-database

W managment studio wywołać polecenie:

Restore database powinno już działać 🙂