Pobranie kodu źródłowego strony WWW

Do pobrania kodu html z innej strony wystarczy kod zamieszczony poniżej.